Blog: Filipino or English - Which language should I use for this blog?

Filipino or English: Which language should I use for this blog?

I am wondering which language should I use for this blog. Looking back to my real purpose of creating this site is to share my notes to Filipino students. So it should be in Filipino. However, we simply cannot write Math or Science in pure Filipino because there are so many English terms that don't have Filipino translation.

I am thinking of posting both Filipino and English version of every topic whenever possible. Though it may take so much time, I think that is much better and it would help those who search for what they needed.

I hope Google would easily search my blog so it will list on top 10 searches. It means I'm getting the writings on the right format. I need to ponder this for a while so I can actually come up with a much precise solution.

You, dear reader, do you have any idea or suggestion on how I can improve this? Any comments are welcome! Thank you so much! ~Angel

Filipino Translation:

Filipino o English: Aling wika ang dapat kong gamitin sa blog na ito?

Nagtataka ako kung aling wika nga ba ang dapat kong gamitin sa blog na ito. Kung titingnan ko ang tunay na dahilan ng paglikha ko ng site na ito ay para maibahagi ang mga notes kok sa mga Pilipino na mag-aaral. Kaya dapat wikang Filipino. Ngunit, hindi natin maaaring isulat ang Math o Science ng purong Filipino dahil marami itong mga salitang Ingles na walang katumbas sa Filipinong wika.

Iniisip kong magpaskil ng parehong Filipino at Ingles na bersyon ng bawat paksa kapag maaari. Malaki mang oras ang gugugulin sa ganitong paraan, sa tingin ko mas makakabuti ito para sa mga nananaliksik.

Sana lang ay madaling masearch ng Google ang aking blog ng sa gayon ay lumalabas ito sa unang sampung mahahanap. Nangangahulugan lang na nasa tamang progreso ang aking mga sulatin. Kailangan ko pang pag-isipan mabuti ang mga ito nang sa gayon ay makahanap ako ng mas mainam na solusyon.

Ikaw, butihing mambabasa, may ideya o mapapayo ka ba kung paano ko ito maayos? Anumang komento ay malugod na tinatanggap ko. Maraming salamat! ~Angel

Comments