Posts

Showing posts from February, 2011

Psychology and Meaning of Colors

Psychology and Meaning of Colors

Black
- evil, unknown, heaviness, strength

Blue and Greenish Blues
- winter, coolness, ice, snow, water

Dark Blues
- royalty, haughtiness, formality

Dark Green
- cheapness, coldness

Purple/Violet
- death, mourning

Deep Red, Deep Purple and Gold
- rich quality, stateliness, formality

Green
- Growth, life, enviousness, spring, youth, coolness, refreshing

Hot Pink
- joy, gaiety, festive, parties, celebration, parades

Light Brown - aging, simplicity, autumn, wholesomeness

Light Green
- freshness, crispness

Maroon
- luxury, quietness, solidity

Red
- excitement, passion, love, romance, bravenss, war, danger, heat, warning, strength, courage, power, summer, action, energy, blood

Orange
- actin, power, warmth, autumn

Sky Blue
- peace, serenity, calmness, youthfulness, goodness

White, Light Blue
- purity, sincerity, goodness, innocence, cleanliness

Yellow
- intelligence, brightness, refreshments

Pakikipagtalastasan at Wika (Filipino)

Pakikipagtalastasan
- proseso ng paglilipat ng mensahe o impormasyon

Wika
- instrumento ng pakikipagtalastasan
- lumalawak at yumayaman

Katangian ng wika

binubuo ng tunog dinamikoarbitraryonanghihiram ang lahat ng wikamay sariling kakanyahanmay kaugnayan sa kultura
Ayon kay Frans Boas, antropologo, ang wika ng tao ay tulad ng sa hayop.Ayon kay Constantino, ang wika ay daluyan, tagapagpahayag at impukan-kuhanan ng kultura.Ayon kay Peñalosa, ang wika ay may layong lumikha ng pagbabago sa kilos, isipan at damdamin ng tao.Ayon kay Brumfit, ang gampaning pangwika ay sa kung ano ang ginagawa ng nagsasalita sa kanayng wika.Teorya sa pinagmulan

Bow-Wow – tunog ng kalikasanYum-Yum – pagkumpas o paggalawPooh-pooh – masidhing damdaminYo-he-ho – pwersang pangkatawanDing-dong – lumilikha ng sariling tunogUri ng Komunikasyon
komunikasyong verbal – nababasa at pasalitakomunikasyong di-verbal – kilos, ekspresyon ng mukhaWikang Pasalita
- may kontekstong sosyal
- …

Interview with Anastacio “Tato” Padua about his experiences and insights during the Japanese period

Image
Interview with Anastacio “Tato” Padua about his experiences and insights during the Japanese period

Tato [my grandfather], who was ten (10) years old during the Japanese period started in 1941, is silent before he spoke; his mind drifting back to the past and we knew enough not to interfere his thoughts. Though he is not a soldier during those times, he, like the ones who witnessed the Japanese occupation in the Philippines, has something to tell. Later, when the interview started, we let him speak his mind with the least interruptions of some questions. And here is his story.

TATO: Lahat ng mga pagkain sa Maynila, lahat ng pagkain natin [mga Pilipino], kinuha nila. Wala naman kasi silang dala nu’n [na pagkain]. Apat na taon sila nandito, 1941 hanggang 1945, wala namang dumarating sa kanilang pagkain, ‘yung pagkain sa Maynila ang kinakain nila.

Interviewer: Nasa Maynila ba kayo noon?

TATO: Oo, pero umuwi kami dito nu’n nakakariton lang kami. Lahat ng gamit namin doon nakalagay. Nilakad …