Tip No.1: How to easily memorize names and dates

Ok guys... hindi ninyo kailangan kabisaduhin ang bawat lecture na ipapasulat sa inyo ng inyong teacher... Maniwala kayo o sa hindi, ang tanging sikreto ay ang "maluwag sa loob na pag-unawa" sa tinuro ng teachers ninyo. Sabihin nating may mga taong mahirap talaga makatanda ng maraming detalye, pero di ninyo kailangan mawalan ng pag-asa. Ayaw ninyo ng History dahil napakaraming dates at pangalan ng tao na dapat tandaan? Maaari ninyong gawin ito: gawin ninyong mga tauhan sa isang palabas ang mga dapat tandaang pangalan...at gawin ninyong related sa inyo ang mga detalye tungkol sa kanya...

Halimbawa: Jose Rizal, pinanganak noong June 19, 1861

At ganito ang paraan para tandaan siya:

Ah, pambansang bayani natin, si Jose Rizal, sino ba ang hindi nakakakilala sa kanya? Basta ang alam ko, kaBirthday siya ng crush kong si Lea, June 19 din, tapos parehong 61 ung dulo ng taon kung kelan sila pinanganak ng nanay ko, 1961 kasi ang nanay ko... so malamang 1861 naman si Rizal kasi hindi pwedeng magkasing tanda sila di ba?

Ganoon lang kasimple. sigurado yan matatandaan ninyo ang mga ganyan... Maaari pa kayong gumawa ng ibat ibang paraan...

Comments