Disclaimer

Ang nilalaman ng blog na ito ay kinuha mula sa mga lectures ko noong nasa high school at college pa ako. Maaaring galing ito sa mga textbooks, sinabi ng guro, nabasa sa internet articles at ang iba naman ay mga personal na isinulat at isinagawa ko.

Ang blog na ito ay ginawa para sa mga mag-aaral na nangangailangan ng mga reference o magpagkukuhanan ng impormasyon. Ang aking layuning sa pagbuo ng blog na ito ay upang makatulong sa ating mga mag-aaral.

Wala akong isang daan porsyentong pag-aari sa mga artikulo na matatagpuan sa blog pa ito. Ito ay maaaring gamitin at basahin lalu na kung makakatulong sa inyong pag-aaral. Maraming salamat sa inyong pag-unawa. Maari din kayong mag-iwan ng inyong mga komento at suggestions.

******

The contents of this blog came from my lectures during high school and college years. Those lectures might came from textbooks, notes from my teachers, internet articles and others were written by me.

This blog was created to help students find a reference for their studies. My goal in creating this blog is to share my knowledge to them.

I do not claim a 100% accuracy for all the articles that can be found in this blog. These information can be read and used especially if this can help in your studies. Thank you for understanding. Feel free to leave comments and suggestions.

~Angel Lea, Feb. 7,  2011