Saturday, August 20, 2011

Arts: Four (4) Artistic Concerns

Four (4) Artistic Concerns

Arts: Four (4) Artistic Concerns

1. Emotion
- What feelings does the artist wish to express with his work?
- What emotions does the artwork evoke from the audience?

2. Style
- How did the artist compose the work to present a unique or a trend artpiece to express his concept?
- How did the audience perceive the artwork as based on the composition?

3. Beauty
- What is the artist's philosophy beauty?
- How does the audience perceive the work as beautiful?

4. Reality (a perception)
- What is the artist's level of experience and does it related to the audience?

Arts: The Five (5) Roles of an Artist

The Five (5) Roles of an Artist

Arts: The Five (5) Roles of an Artist

1. Artist as a philosopher
- What is the artist's personal design philosophy?
- What is the artist's individual work philosophy?

2. Artist as a moralist/critic/educator
- Is the artist reacting to a moral/ethis issue?
- Is he artist reacting to a social trend?

3. Artist as a dreamer/prophet
-What doesn't exist in the material place as realized by an artist?

4. Artist as a recorder of time
- Is the artist reflecting a sentiment or trend of that time?

5. Artist as an entertainer
- How does the artwork entertain?

Music: Musical Presentations

Types of Musical Presentations

Types of Musical Presentations

Symphony - a major work for an orchestra, including wind, string and percussion instruments

Concerto - an instrumental work that highlights a soloist or group of soloists

Sonata - a piece of classical music for a solo instrument or a small ensemble

Opera - a dramatic work where music is a dominant part of the performance, with actors often singing rathter than reciting their lines

Thursday, August 18, 2011

Science: Biology - Manifestations of Life

Biology - Manifestations of Life

Science: Biology - Manifestations of Life
Life - is a complex and dynamic system governed by biological laws and principles

Manifestations of Life
 1. Defined Organization
  • have cells, turn to tissues, to organs, to organ systems, and to organisms 
 2. Metabolism
  • anabolism - absorption and growth
  • catabolism - releasing of energy
 3. Development and Growth
  • single repeatedly divided and progressed 
 4. Reproduction
  • replication/perpetuate their own child
   Types of reproduction:
   1. asexual - reproduction without the involvement of sex cells 
   2. sexual - reproduction with gametes or sex cells 
   3. external fertilization [example: frogs and fish] 
   4. internal fertilization other organisms 
 5. Responsiveness
  • capacity to react or response to stimuli or the irritability 
   1. stimuli - [light, heat, gravity, chemicals tough and sound] 
 6. Genetic Control 
  • DNA - genes which controls all the manifestations

Literature: Elements of Poetry

Elements of Poetry

Elements of Poetry
 • Speaker/Persona - the person who is addressing the reader
 • Audience - can be another character, or who is not present, or is dead, or the reader
 • Content - the subject of the poem
 • Theme - the meaning of the poem
 • Shape and Form - structured and free verse
 • Mood and Tone - feeling that the poet creates
 • Imagery - pictures we perceive by senses through poetic language
 • Diction - choice of words
 • Syntax - organization of words, phrases and clauses
 • Figurative Language - language which does not mean exactly what it says

Monday, July 11, 2011

Science: Types of Forces

Types of Forces


There are four types of forces:
 1. Gravitational
 2. Electromagnetic
 3. Weak Nuclear
 4. Strong Nuclear

Science: Motion and Laws of Motion

Motion and Laws of Motion

Science: Motion
Motion is an act of changing position with respect to a reference point.
It can be measured by:
 • speed (scalar quantity) – m/s, km/hr, mi/s (magnitude) 
 • velocity (vector quantity) – m/s eastward (magnitude direction) 
 • acceleration – m/s2, km/hr2

Laws of Motion

Law of Inertia
 • The resistance to change in motion
Law of Acceleration
 • directly proportional with force and inversely proportional with mass; a=F/m
Law of Interaction
 • for every action, there is equal / opposite reaction
Law of Universal Gravitation
G=6.67 x 10-11
F=GM1M2/d2
W=mg

Science: Astronomers and their Contributions

Astronomers and their Contributions

Science: Astronomers and their Contributions
 • Ptolemy, Claudius – Geocentric model (earth-centered)
 • Copernicus, Nicholaus – Heliocentric model (uniform circular motion)
 • Tycho Brahe – astronomical instrument
 • Johannes Kepler – Law of Orbit, Law of Equal Areas, Law of Period
 • Galileo Galilei – telescope, thermometer, compass, pendulum, satellite of Jupiter
 • Isaac Newton – Law of Inertia, Law of Acceleration
Science: Measurement

Measurement and Seven Fundamental Quantities

Measurement is a process of comparing unknown quantity with a standard.

(7) Seven Fundamental Quantities
1. length – meter
2. mass – kilogram
3. time – seconds
4. temperature – Kelvin
5. amount of substance – mole
6. electric current – ampere
7. luminous – candela

Science: Scientific Method

The Scientific Method

The Scientific Method
 1. Identify the problem
 2. Observation
  • Senses (quality)
  • Measure (quantify)
 3. Gather data (table, chart, graph, diagram)
 4. Formulate the Hypothesis (wise guess)
 5. Experiment
  • Independent variable
  • Dependent variable
 6. Interpret
 7. Draw Conclusion
 8. Recommendation/Application

Thursday, June 16, 2011

Blog: Filipino or English - Which language should I use for this blog?

Filipino or English: Which language should I use for this blog?

I am wondering which language should I use for this blog. Looking back to my real purpose of creating this site is to share my notes to Filipino students. So it should be in Filipino. However, we simply cannot write Math or Science in pure Filipino because there are so many English terms that don't have Filipino translation.

I am thinking of posting both Filipino and English version of every topic whenever possible. Though it may take so much time, I think that is much better and it would help those who search for what they needed.

I hope Google would easily search my blog so it will list on top 10 searches. It means I'm getting the writings on the right format. I need to ponder this for a while so I can actually come up with a much precise solution.

You, dear reader, do you have any idea or suggestion on how I can improve this? Any comments are welcome! Thank you so much! ~Angel

Filipino Translation:

Filipino o English: Aling wika ang dapat kong gamitin sa blog na ito?

Nagtataka ako kung aling wika nga ba ang dapat kong gamitin sa blog na ito. Kung titingnan ko ang tunay na dahilan ng paglikha ko ng site na ito ay para maibahagi ang mga notes kok sa mga Pilipino na mag-aaral. Kaya dapat wikang Filipino. Ngunit, hindi natin maaaring isulat ang Math o Science ng purong Filipino dahil marami itong mga salitang Ingles na walang katumbas sa Filipinong wika.

Iniisip kong magpaskil ng parehong Filipino at Ingles na bersyon ng bawat paksa kapag maaari. Malaki mang oras ang gugugulin sa ganitong paraan, sa tingin ko mas makakabuti ito para sa mga nananaliksik.

Sana lang ay madaling masearch ng Google ang aking blog ng sa gayon ay lumalabas ito sa unang sampung mahahanap. Nangangahulugan lang na nasa tamang progreso ang aking mga sulatin. Kailangan ko pang pag-isipan mabuti ang mga ito nang sa gayon ay makahanap ako ng mas mainam na solusyon.

Ikaw, butihing mambabasa, may ideya o mapapayo ka ba kung paano ko ito maayos? Anumang komento ay malugod na tinatanggap ko. Maraming salamat! ~Angel

Saturday, June 11, 2011

Reaction Paper: Exhibits in National Museum

Reaction Paper on the following exhibits in National Museum:
1. Telling Modern Time: The life and art of Botong Francisco Coching
2. War and Dissent: The U.S. in the Philippines
3. Philippine Haute Couture 1947-1990

Telling Modern Time: The life and art of Botong Francisco Coching 

From left: Joanna Santiago, Loren Junsay, Nathania Gravador, David Alunan, Angel Madriñan, Jerick Galanga, Kevin Tolibao, and John Robles. At the back, a painting of Botong Francisco.
 Nabighani na naman kami sa magagandang drawings at paintings na nakita namin sa National Museum, 4th floor. Nalilito nga ako nung una… Dalawang tao pala ang involved sa exhibit ng Botong Francisco Coching. ‘Yun nga, si Botong Francisco, at si Francisco Coching. Ang galing ng mga komiks na gawa ni Coching. ‘Yun talaga and style ng komiks dati at nakapagaling ng kanyang komposisyon at mga anggulo. Magaganda rin ang pag-render at pagkulay sa mga title pages ng mga komiks. Nakakaengganya tuloy na gumawa muli ng komiks. May mga character designs din si Botong na makikita sa exhibit. Nakakatuwang balikan ang mga lumang bagay. Sa ngayon kasi, wala nang mga Pinoy komiks na gaya ng ganito.

Ang kuhang ito ay sa exhibit na iyon.  Nasa likod kami ng isang malaking painting ni botong Francisco. Kitang kita at makikilala talaga ang kanyang istilo ng pagpinta. Sa larawang ito ipinakikita ang unang  pagyakap ng mga Filipino sa relihiyong Kristyanismo na dinala ng mga Kastila sa ating bansa noong panahon ng kanilang pananakop.

From left: John Robles, David Alunan, Joanna Santiago, Angel Madriñan, Kevin Tolibao, Jerick Galanga, Loren Junsay, and Nathania Gravador. At the back, Francisco Conching's comic artworks.
War and Dissent: The U.S. in the Philippines

Samantala, tinungo din namin ang kasunod na exhibit. Ang War and Dissent. Medyo hindi ako nag-enjoy sa exhibit na iyon. Masyadong maraming text, sana may nag-eexplain na lang.

Ang exhibit ay tungkol naman sa panahon ng mga Amerikano sa Pilipinas. May mga mapa at kung anu-anong papeles ang naroon. Tungkol ito sa maliit na digmaang naganap sa pagitan ng dalawang magkaibang lahi. May multimedia production doon, and tawag ay Shadows of War. Pinanood namin iyon pero hindi na naming tinapos. Ang galing ng kaming produksyon.

Philippine Haute Couture 1947-1990

Photo from: http://designkultur.files.wordpress.com/2010/01/slim-exhibit-2.jpg?w=432&h=302
Ang huli naming pinuntahan ay ang exhibit ni SLIM. Short for Salvacion Lim Higgins, isang fashion designer. Papasok ka pa lang sa loob ay matatakot ka na dahil sa black ang buong paligid at maging and mga pader. Nakasoptlight ang mga manikin na nakasuot ng mga dinisenyong gowns at dresses ni Slim. Ang gaganda ng mga ito. Parang may pagka”past and old” ung mga design concepts pero ang ganda ng output pag inapply sa contemporary fashion style.  Pinakagusto ko ang kulay pink na dress, may belt ito sa gitna na kasing lapad ng belt ng kimono (Japanese female dress). Mukha nga siyang Japanese style. Marami ring draperies kaya humahado sa katawan ng mga manikin ang mga damit. Elegante at kakaiba din ang mga damit na may touch ng imeldific dress or ung may butterfly shoulder(?) daw.

Bawal kumuha ng litrato sa loob ng exhibit kaya hindi na naming binalak pa. At dahil kakaunti lang kaming bumisita ng oras na iyon, nakakatakot tumingin sa mga manikin ng mag-isa. Parang ready sila gumalaw anytime.

Napakaganda rin ng mga wedding gowns, lalo na ung may pagkahaba-habang nakadisplay sa may gilid ng pader at nag-iisa lang doon.

Thursday, June 2, 2011

Blog: Read. Read. Read.

Read. Read. Read.


I didn't say that you have to read every book that you would encounter,
or that you have to read 24 hours a day.
Actually, I remember a quote I once read through chain text messages and it goes like this:

"Read anything 5 hours a week, and you'll soon be learned." by Samuel Johnson.

He's right, isn't he?
When you are traveling from home to school and you happen to pass by poster hanging on some establishments,
read what it says.
When log on to Facebook and browse some fan pages, read their information.
When you are looking at a college brochure, read it from top to bottom.
Just read. you can always learn something.

Anyways, I would like to share to you my reading habit. This habit actually makes me earn more English vocabulary. This also helps me in making English sentences, especially in making conversations.

I read Sir Nicholas Sparks' novels.

His stories are love stories enveloped in a simple southern life of North Carolina, U.S.A..
At first, it was hard for me to understand every word or sentence in his novel, but reading it twice or thrice makes it more clearer. But since the stories are most likely realistic, happens in real life - not too action-packed, scientific, poetic, nor surreal - it is much easier to understand.

I learned to love his writing style, and I began to read not only one novel, but almost all of his novels.
This is when I discovered new English words, terms, jokes as well, and I somehow learned how conversations were made. Today, it actually helped me with my work, by imagining what kind of life there is in the United States.

I suggest reading novels than watching movies, if you are actually striving to learn both English speaking and writing, because you have to understand first what you would say, that just mimic the sounds.

Now, I am reading his novels because I love to discover more. I love the way Sir Sparks unfold a story in a heart-touching way. I appreciate how it taught me lots of things.

So I urge you to read. Find something that would catch your interest and read things about it. it doesn't matter whether it is in English, or Filipino, just read. ^_^

Tip No. 3: Practice Makes It Common

Tip No. 3: Practice Makes It Common

We always say that practice makes perfect. Actually, I'd rather say that practice makes it common. Let's put it like this:

How many times do you actually write your name before it seemed like the easiest thing to write?

Or how many times have you made a coffee for yourself?

We have written our names since we started to go to school, so whenever we write our name, it seemed like we can write it even with our eyes closed.

I have made myself a cup of coffee every now and then, and even though I don't have a rule on how many teaspoons of sugar or creamer was right for the kind of coffee that I want, I always get the same taste that I learned to appreciate.

When you make things so common in your life by putting it on a daily routine, doing in a regular basis, thinking about it more often, or appreciating it as a valuable thing, you wouldn't even recognize that you actually know so much about it.

Collections of Quotes / Quotations

Collections of Quotes / Quotations ^_^

See it here: http://notebookniangel.blogspot.com/p/quotes.html

Thursday, April 21, 2011

Theory of the Arts: 4 Stages to Critical Analysis (Criticism)

Theory of the Arts: 4 Stages to Critical Analysis (Criticism)


Theory of the Arts: 4 Stages to Critical Analysis ( Criticism )

Initial Reaction
- initial indentification to a work of art

Description
- organization in a work; how principles of art have been used to arrange elements in a work of art

Interpretation
- identifying meaning; the artist's expression / communication of feelings, moods and ideas in a work of art

Evaluation
- judgment; assessing the meaning and artistic merit in a work of art

Sociology: McDonaldization of Society

McDonaldization of Society

Sociology: McDonaldization of Society

McDonaldization of Society by: George Ritzer (1993)

Rationalization
- the way in which traditional, spontaneous, rule of thumb methods of social organization are replaced by abstract, explicit and carefully calculated rules and procedures

Mcdonaldization
- the process in which the priciples of fast food restaurant are coming  to dominate more and more sectors of society for the rest of the world
- the increasing rationalization of the routine tasks of everyday life

5 Dominant Themes of Mcdonaldization
 1. Efficiency: choosing of means to reach a specific end rapidly with the least amount of cost or effort
 2. Calculability: emphasis onthings that can be calculated and quantified [ quantification: tendency to emphasize quantity rather than quality ]
 3. Predictability: rational people need to know what to expect, they wanted to be sure that fun, satisfaction, taste and benefis they receive today will be repeated again
 4. Increase Control: everything is pre-packed, pre-measure, automatically controlled
 5. Substitution of Human for Non-Human Technologies: skill and capabilities of human actor are quickly becoming things of the past, who we are, and how we interact is becoming defined by our dependence upon and subordination for the machine

Sociology: Attitude Towards Cultural Variations

Attitude Towards Cultural Variations

Sociology: Attitude Towards Cultural Variations

1. Ethnocentrism
 • practice of judging all other cultures by one's own culture
 • based on assumption that one's way of life is superior to all others
 • forms of ethnocentrism
           - positive ethnocentrism: school songs, national anthem, pledge to flags/patriotism
          - negative ethnocentrism: customs, dress, eating habits, religious beliefs is marked differently from those of dominant group members

2. Cultural Relativism
 • inverse/opposite of Ethnocentrism
 • practice of judging other cultures by his own context
3. Xenocentrism
 • preference the products, styles, ideas, or ideas of someone else's culture rather than of one's own (colonial mentality); Xeno means foreign
4. Cultural Shock
 • when you are confronted with other culture, there is a feeling of anxiety and disorientation
5. Cultural Lag
 • maladaptation
 • maladjustment
 • there is rapid improvement when something was not adjust to it

Sociology: Universal Concept of Suicide

Universal Concept of Suicide

Universal Concept of Suicide

*Based on Imbalanced Integration

1. Egoistic
- too little integrated (selfishness)

2. Altruistic
- too much integrated (selflessness/you die for the sake of)

*Based on Moral Regulation

1. Anomic (anomie – normlessness)
- needs unfulfilled
    -- acute economic anomie – decrease of ability of social institution
    -- chronic economic anomie – industrial goals of wealth does not result in happiness
    -- acute domestic anomie – sudden change in microsocial level
    -- chronic domestic anomie – marriage over regulated the life

Sociology: Six (6) Stages of Economic Development

Six (6) Stages of Economic Development

Six (6) Stages of Economic Development
 1. Primitive Communalism
 2. Slavery
 3. Feudalism
 4. Capitalism
 5. Socialism
 6. Communism

Sociologists: Famous Names in Sociology

Famous Names in Sociology

Sociologists: Famous Names in Sociology

Sociology – “socius” meaning “being with others”

Auguste Comte ( 1798 – 1857 )
 • father of Modern Sociology
 • Positivism
 • 3 Stages of Humanity
  1. Theological(divine right theory)
  2. Metaphysical(philosophies/social contract theory/democracy)
  3. Positivism/Science(industrialization)

Herbert Spencer (1820-1903)
 • social Darwinism

Karl Marx (1818-1883)
 • Father of Communism
 • Communism Manifesto
 • Das Capital
 • Stages of Economic Development
Harriet Martineau (1802-1876)
 • translated all Comte’s work to English
 • first feminist sociologist
Emile Durkheim (1858-1920)
 • social facts, science approach to phenomena
 • sociological method, religion and suicide
 • cohesion(bond), integration(harmony), solidarity(state of being solidly united)
Max Weber (1864-1920)
 • on the spirit of Capitalism
 • protestant Ethic
 • Division of Labor
 • Rationalism
 • Bureaucracy
Talcott Parsons
 • Functionalism

Origin and Development of Sociology (Modes of Survival and Production): Evolution of Humanity

Modes of Survival and Production

Modes of Survival and Production

Evolution of Humanity

1. Hunting-Gathering
 • Nomads
 • Hand-to-mouth existence(trial and error)
 • High mortality rate
 • Carnivorous
 • Pre-literate society
 • Myths/animism(worship of nature)
 • Family – clan – band – tribe – community – kingdom
 • Pantheism – statue
 • Mono/polytheism
 • No sense of ownership
 • Sparse (few people)
2. Horticultural
 • Backyard farming/permanent location
 • Omnivorous
 • Government
 • Barter/trade
 • Treasure is based on land
 • Regular population increase
 • Regular eating of meals and festivals
3. Pastoral
 • Animal hearding (livestock)
 • Formation of early kingdoms
 • Fortification(walls)
 • Tax, currency
4. Agricultural
 • Feudalism
 • Usury(province)
 • Satraphy(province)
 • Government absolutely monarchy(Divine Right Theory / God incarnate)
5. Industrial
 • 1776 – 1945
 • Industrial revolution in England
 • Creation of machines
6. Post-Industrial
 • Today, 21st centuryThursday, April 14, 2011

Advertising: History of Print Media

Advertising: History of Print Media

Advertising: History of Print Media

Registro Mercantil de Manila (1824 – 1833, Phils.) - the first newspaper publication that advertise local products on their papers
- published current prices of commodities

La Esperanza
- featured box announcements; includes auction, lost and found La Illustracion Filipina (1859 – 1860)
- began to featured illustrated ads

El Comercio - box notice, ads with a full illustration

1900
- improved commerce promoted print advertising
- newspapers were sometimes trilingual
- fast transformation

1920
- formal advertising began

There used to be one man advertising - maintain contact with advertisers
- writes advertising copy
- present layout and work
- deliver to publication

Spacemen/Space brokers
- solicitors whom newspapers hired to sell space to clients
- prepare their own layout, copy and artwork
- seek to fulfill quota
- serve the personal taste of their own clients (no artist discretion)
- also sold circulation

Frank J. Heries – Napoleon of Phil. Advertising

Manuel Buenaventura – First Filipino Advertising Man

Pioneer Advertising Agencies in the Philippines
- Philippine Agency Service Co.
- Philippine Ads Media Rep.
- Philippine Ad Bureau
- Ros Chanco Ad
- International Advertising Agency
(none of the above survived after the World War II)

Some of the Advertising Agencies in the Philippines after the World War II - J. Walter Thompson
- Grant Advertising
- Ace Compton

Ambitious Advertising Scheme
1. Soap Opera
- Dr. Ramon Sigla
- Gulong ng Palad
- Ilaw ng Tahanan
- Prinsipe Amante
- Aklat ng Pag-ibig (aired daily in radio stations by P&G)

NOTE: I would like to emphasize - I am not claiming that the information above is 100% accurate. it is based on my lecture during college, and I suggest you check other references as well.

Sunday, March 27, 2011

Photography: Tips for Capturing Photos

Photography: Tips for Capturing Photos

Tips for Capturing Photos

How can we improve our photography skills? Well, just so you know, I am not a professional photographer. But here are some tips that I learned in school. These are options you can choose when conceptualizing your shots.
 • Capture a moment 
 • If you see it, shoot it 
 • Back off and show the terrain 
 • Get closer 
 • Watch the background 
 • Try different angles 
 • Put people in landscapes 
 • Shoot at sunrise and sunset 
 • Combine blur and sharpness 
 • Keep your camera still 
 • Blur the action 
 • Stop the motion 
 • Get super closer 
 • Look for telling/speaking details 
 • Give more space to where the subject is pointing 

Blog: Music Box

Music is the lullaby of the soul. It is the soothing energy of the earth. It is one of the greatest creations ever made. Without it, life will, somehow, become dull and wearisome.

I love music. It is the best reliever of stress and fatigue. I love the way it expresses what my mouth can never tell. Every note and every beat has its own, distinctive meaning that, sometimes, only the heart and soul can understand. Music is powerful. I play on the amateur level. I have talents in coordinating tempo and rhythm, playing notes and modulating tones. I do not possess a singer’s voice, but I have a fine tune. In spite that, I still sing, I love to sing out loud. That’s the reason why I can play musical instruments and create my own melodies.Music is the lullaby of the soul. It is the soothing energy of the earth. It is one of the greatest creations ever made. Without it, life will, somehow, become dull and wearisome.

I love music. It is the best reliever of stress and fatigue. I love the way it expresses what my mouth can never tell. Every note and every beat has its own, distinctive meaning that, sometimes, only the heart and soul can understand. Music is powerful.

I play on the amateur level. I have talents in coordinating tempo and rhythm, playing notes and modulating tones. I do not possess a singer’s voice, but I have a fine tune. In spite that, I still sing, I love to sing out loud. That’s the reason why I can play musical instruments and create my own melodies.

2012 movie. An artistic and informative advocacy medium for the fight against global warming.

2012 movie. An artistic and informative advocacy medium for the fight against global warming.

I am not a science student. I am on the artistic side of the man. But if it is true that the mantle, or the hard thing beneath the crust or surface layer of the earth, is about to melt in two years (based from the movie), then maybe, just maybe, this is the time to open our eyes for this matter – whether you knew anything about science or not.

About a year ago, or maybe two, I wrote an article for my blog entitled, “Our Call.” It is a story on how I reflect things in my life by staring out side the window of the bus whenever I ride in it. That time I thought of global warming. But I was at a loss. I have always disappointed Mother Earth.

I know how little knowledge I have about global warming, and I don’t know if I could even have more. It has always been my dream to stop that warming, that fever, but me as a member of my family, is a loser. No matter how much I want to share this to my family, I never once had the courage to do so. I know my grandparents wouldn’t understand English terms, global warming, greenhouse effect, the mantle, the matter beneath the earth, so how could I start? However, I also know that I am just making this truth as an excuse.

Many people disregard this matter. Not everyone wants to open up this issue nor to even speak or mention it. We often make it a joke to humor ourselves. But I don’t have a clue on how many people remember this issue every night before they sleep. They continue to build factories yet their trash and waste chemicals and smoke aren’t disposed right. Petroleum dominates the industries of factories and cars, and there are a lot of carbon monoxide particles everywhere.

Al Gore said the ices are melting; the oceans will soon eat the shores of our continents; the fresh air is contaminated; creatures will die.

2012 said the earth’s mantle, the one which holds the crust (outside) and the core (inside) are also melting because of the heat from the sun. If it is true, then it is really possible that the rocks on Earth’s surface will move. Earthquakes will happen. Our land, the land masses will shake and would kill us.

How many people are concerned about it? How many people think about it like me at this moment? What does our government think about it? Who does? I want to know who cares.

I wished I studied other course, like that of Education major in General Science, so I could open this up to my students.

Note: Just another thought that I ponder... No hard feelings if you don't believe or care.

Literary Work: Tears of an Angel

Tears of an Angel

Have you ever seen an angel? They are pure and white, with wings and halo, and truly divine. They are the servants of God who guides us into everlasting happiness. But I knew an extraordinary angel. She has no wings or halo, nor dressed in white, and is a mortal.

She has no father. He left the family 6 years ago and went to his second family. Her mother was there, doing all the necessary things a mother, and actually as a father, too, must do to be able to feed here four children, including the angel. Her elder brother did not enter college and now working in a shoe factory. She and her younger brother, the closer sibling, were thankfully studying in high school despite of their family financial problems. She has her younger sister, already in elementary, whom she was really annoyed of because of their different attitudes.

She, since elementary, grown up alone, with no friends and with nothing. No one cares for her. No one even tries to be her friend, neither to accept her nor to trust her. She lived at her imaginary world; a world where she was accepted, but she knew that it would never be real.

Time has passed. Now, in high school, she is the one of the most mischievous students, but you can rely upon. It seems that there's a big change. Every time you call her for help, she is willing to help you the best she can. Actually, there's also a time that she offers help or gives something even if you don't ask it from her. She is such a superhero, she knows when someone is in trouble. She wants everything in order and perfection so she always starts a secret plan. Her classmates are not worried knowing that she was at their back. She's a kind of girl who possessed a great energy, a wide imagination and a full-spirited determination. She describes herself like that. Even her teachers looks at her differently. She aims for some higher purpose, for the top - wants everybody to be happy. She'll do everything even if she sleeps late at night and never mind to eat lunch. And although she was tired, it will soon to be gone after she saw even a little smile from everyone. She's not the type whose going to ask you for an exchange, she just want to ask for more - more strength, opportunities and wisdom from God.

But behind that little smile from her face, she told me that she was sad. She put her head at my shoulder and cries. Not every one of them appreciates her kindness and sacrifices. Not everyone understands her. Many of them were angry and annoyed. They thought she was a fake. Some of them look at her as an enemy.

After hearing those words, my lips started to ask as if my heart commands it. I felt the madness and injustice. "It's unfair! Tell me. Why? Why do you wanted everybody to be happy? Do they care? No. Then why are you helping them? After all those things that you have done for them, was this all what they would exchange? Hey... You could be on the top on your own, with no one else. They couldn't stop you. All those nothings. Let them suffer without you. Remember, you are strong and great."

She gave me a hard tap at my shoulder and cry, but a little smile glows from her face. She looked at my eyes and told me, she did all those things because she all wants to be noticed and to have friends. She said that without them, she couldn't and never be alive.

That moment I realized, it's all what her heart needs, her heart asks... She wants to feel that she is also special, that she could feel the embraces of a friend, and that she could feel that she's not alone.

My tears started to flow on my cheeks. I felt the longing of this angel. I pitied her... yet admired her. Even if there some people who could not understand her, she does everything to prove them that she deserves a better smile from them, that she could bear all those heartaches in exchange of acceptance, and that she could do better to be understand.

I thought you are wondering why I’m telling you the story of this angel. Maybe, you just have to know her better. I'm very thankful because you have given me a couple of minutes to tell her story. I know, God is happy, too. And of course, she's the happiest girl at this moment. Why do I know? It's because god allows me to be the only person who knows, who cares and who loves her better than anybody else. I am the only one who understands anything about her because this "Angel"... is "ME".

Note: This is still not edited. You can find some grammar errors here.

Monday, February 21, 2011

Psychology and Meaning of Colors

Psychology and Meaning of Colors

Black
- evil, unknown, heaviness, strength

Blue and Greenish Blues
- winter, coolness, ice, snow, water

Dark Blues
- royalty, haughtiness, formality

Dark Green
- cheapness, coldness

Purple/Violet
- death, mourning

Deep Red, Deep Purple and Gold
- rich quality, stateliness, formality

Green
- Growth, life, enviousness, spring, youth, coolness, refreshing

Hot Pink
- joy, gaiety, festive, parties, celebration, parades

Light Brown - aging, simplicity, autumn, wholesomeness

Light Green
- freshness, crispness

Maroon
- luxury, quietness, solidity

Red
- excitement, passion, love, romance, bravenss, war, danger, heat, warning, strength, courage, power, summer, action, energy, blood

Orange
- actin, power, warmth, autumn

Sky Blue
- peace, serenity, calmness, youthfulness, goodness

White, Light Blue
- purity, sincerity, goodness, innocence, cleanliness

Yellow
- intelligence, brightness, refreshments

Saturday, February 19, 2011

Pakikipagtalastasan at Wika (Filipino)

Pakikipagtalastasan
- proseso ng paglilipat ng mensahe o impormasyon

Wika
- instrumento ng pakikipagtalastasan
- lumalawak at yumayaman

Katangian ng wika

 • binubuo ng tunog 
 • dinamiko
 • arbitraryo
 • nanghihiram ang lahat ng wika
 • may sariling kakanyahan
 • may kaugnayan sa kultura

 • Ayon kay Frans Boas, antropologo, ang wika ng tao ay tulad ng sa hayop.
 • Ayon kay Constantino, ang wika ay daluyan, tagapagpahayag at impukan-kuhanan ng kultura.
 • Ayon kay Peñalosa, ang wika ay may layong lumikha ng pagbabago sa kilos, isipan at damdamin ng tao.
 • Ayon kay Brumfit, ang gampaning pangwika ay sa kung ano ang ginagawa ng nagsasalita sa kanayng wika.
Teorya sa pinagmulan

 • Bow-Wow – tunog ng kalikasan
 • Yum-Yum – pagkumpas o paggalaw
 • Pooh-pooh – masidhing damdamin
 • Yo-he-ho – pwersang pangkatawan
 • Ding-dong – lumilikha ng sariling tunog
Uri ng Komunikasyon
 • komunikasyong verbal – nababasa at pasalita
 • komunikasyong di-verbal – kilos, ekspresyon ng mukha
Wikang Pasalita
- may kontekstong sosyal
- may kagyat na feedback
- gumagamit ng paralanguage (tunog naa nalilikha, binubuo ng dami, bilis at taas ng tinig ng nagsasalita)
- anyong tuloy tuloy
- gumagamit ng informal na salita
- maaaring ulitin, linawin, baguhin
- madaling natatamo
- natutunan sa natural na proseso
- madaling isalin

Wikang Pasulat
- gawaing mag-isa
- maraming rebisyon
- walang kagyat na feedback
- panindigan ang naisulat
- higit na formal ang salita
- higit na husay sa paglalahad
- formal na pagtuturo at pagkakatuto
- higit na mahirap na pagpapahayag

Tungkulin ng Wika
 • pagkontrol sa kilos ng iba – pakiusap, pag-utos, pag-suggest, pagtanggi 
 • pagbibigay o pagkuha ng impormasyon – pagtukoy, pagtatanong, pag-uulat 
 • pagbabahgi ng damdamin – pakikiramay, pasasalamat, pagpayag, pagpuri 
 • pangangarap – magsalaysay o magkwento 
 • pagpapanatili ng pakikipagkapwa – pagbati, paghingi ng tawad, pagbibiro 


Apat (4) na Kategorya Batay sa layunin ng Nagsasalita

 1. deklarativ (declarative) 
 2. ekspresiv (expressive) 
 3. komisiv (pangako, pananakot) 
 4. direktiv (directive – utos o pakiusap) 

Ayon kay Hymes, ang wika ay binubuo ng mga salik(factors)

S – Setting (panahon at lugar)
P – Participants (taong nag-uusap)
E – Ends (layunin o intensyon ng nag-uusap)
A – Act Sequences (anyo/nilalaman ng usapan)
K – Keys (himig, paraan at kalagayan – formal at di formal)
I – Intrumentalities (midyum – pasalita o pasulat)
N – Norms (pamantayan ng interaksyon – kilos/galaw ng katawan)
G – Genres (kategorya ng usapan)

Antas ng Wika
 • Salitang Balbal o Pangkalye 
 • Salitang Kolokyal 
 • Salitang Pambansa 
 • Salitang Panlalawigan 
 • Salitang Pang-LinguaFranca 
 • Salitang Pampanitikan 
Filipino bilang Pambansang Wika
- isinatas ni Pangulong Manuel Quezon sa Saligang Batas 135 – Batas Komonwelt Bilang 184 na ang Filipino ang Pambansang Wika at ang pangunahing batayan ay ang Tagalog

Dahilan sa papgpili ng Tagalog
 • hindi mahirap sa mga hindi Tagalog 
 • nagtataglay ng 5,000 salitang hiram 
 • mayaman sa talisalitaan 
 • madaling pag-aralan 

Unang alpabeto ng mga Pilipino – ang Alibata (Paglilinaw: Kamakailan lamang ay inanunsyo na Baybayin ang tawag sa sinaunang alpabeto ng Pilipinas at hindi Alibata. Alamin ang iba pang detalye dito.)
- may 14 na katinig at 3 patinig

Monday, February 7, 2011

Interview with Anastacio “Tato” Padua about his experiences and insights during the Japanese period

Interview with Anastacio “Tato” Padua about his experiences and insights during the Japanese period

Interview with Anastacio “Tato” Padua about his experiences and insights during the Japanese period

Tato [my grandfather], who was ten (10) years old during the Japanese period started in 1941, is silent before he spoke; his mind drifting back to the past and we knew enough not to interfere his thoughts. Though he is not a soldier during those times, he, like the ones who witnessed the Japanese occupation in the Philippines, has something to tell. Later, when the interview started, we let him speak his mind with the least interruptions of some questions. And here is his story.

TATO: Lahat ng mga pagkain sa Maynila, lahat ng pagkain natin [mga Pilipino], kinuha nila. Wala naman kasi silang dala nu’n [na pagkain]. Apat na taon sila nandito, 1941 hanggang 1945, wala namang dumarating sa kanilang pagkain, ‘yung pagkain sa Maynila ang kinakain nila.

Interviewer: Nasa Maynila ba kayo noon?

TATO: Oo, pero umuwi kami dito nu’n nakakariton lang kami. Lahat ng gamit namin doon nakalagay. Nilakad namin ‘yun mula Maynila hanggang dito [sa Bulacan]. Noong dumating ang mga Hapong timawa, kinuha nila lahat ng mga de lata sa Maynila, lahat ng klase. Kami [mga Pilipino] wala na kaming makain. Umalis na nga kam sa Maynila noon at ang mga tao doon kung saan saan na pumupunta sa mga probinsya.

Interviewer: ‘Di ba binomba iyong Maynila?

TATO: Oo. saka ang binomba nila, ‘yung Corregidor at Bataan din. Lahat ng mayro’ng base militar. . . Ano pa ba ilalagay d’yan, mga karansan ba sasabihin? Dumating nga ang mga Hapon, e ‘wag mo nang ilagay yung mga Hapong timawa d’yan hindi naman ‘yun karanasan e.

Interviewer: Lahat po ng naiisip, opinyon, nararamdaman, o nakikita ninyo pwede po isama dito. Kung ano’ng nangyari sa inyo.

TATO: Syempre matatakot ka nu’n, binobomba ang inyong ano [lugar].

Interviewer: Papa’no kayo nagtatago kapag ganoong binobomba na?

TATO: Anong magtatago? Bakit makakapagtago ka paba nu’n? Hindi na.

Interviewer: Ten years old ka noon , Tato?

TATO: Oo, nung 1941.

Interviewer: Sino mga kasama mo noon?

TATO: Sila. . . ang mga Kuya. . . saka sila Inang. Umuwi nga kami dito sa probinsya kasi nga nagkakagulo na sa Maynila. Angmga tao du’n e may sinasaktan, kung ano ginagawa.

Interviewer: E ‘yung mga Amerikano nasaan na?

TATO: Ano’ng nasaan ang mga Amerikano, wala. May mga iilan lang, ‘yung mga nabihag nila [mga Hapon].

Interviewer: Nakarating ba sila dito sa Bulacan?

TATO: Nakarating, pero d’yan lang, sa may sa kalsada lang. Hindi sila nagpupunta sa bukid, e takot din sila sa bukid pumunta. E pa’no baka sila mapatay sa bukid, dang kase ‘pag gabi, naglalaban yung mga gerilya, saka yung mga NPA, mga hukbalahap, saka Hapon, yang tatlong yan. Kami naman punta kami sa ilog, dapaan kami du’n para ‘di ka tamaan. Basta nagpuputukan sa gabi, naglalabanan sila.

Interviewer: Mga baril lang? Mayro’n din bang mga tangke o eroplano?

TATO: Oo, mga baril lang. Mayro’n naming nagdadaan dito mga sasakyan lang, saka pangkaraniwan kapag naglalakad ka sa klasada may mga kabayo sila. Parang nagmamartsa sila d’yan sa kalsada. ‘Di mo naman pwede patayin yan. Kasi kapag pinatay mo, halimbawa’t nagmamartsa d’yan e susunugin nils lahat ng bahay dito. Kaya hindi mapapatay e. Saka pala noon, may mga babae din silang ginagahasa. Saka wala ding posporo, lahat ng gamit. Walang sabon, walang gatas, wala lahat yan. Kaya ang ginagawang ilaw, kaunting langis, ilalagay sa baso, hahaluan ng kaunting tubig, tapos lalagyan ng mitsa. Ang liwanag e kamukha ng liwanag ng alitaptap. Halos ganun lang. Ang mga tao naman, ako mayro’n akong salawal (shorts) noon isang maong, yung maong sa katagalan di mo na makita, wala na ‘yung maong, tagpi-tagpi na, kung ano-ano na ang nakalagay doon, lahat ng klase ng basahan nakatagpi na doon. ‘Pag nga may salawal kang sako nu’n e maganda pa e, yung sakong bago, sikat ka pa nu’ng panahong ‘yun.

Interviewer: Hindi ba kayo lumaban noon?

TATO: Anong lalaban e hindi ka naman gerilya, wala ka namang baril. A ‘eto pa pala, ‘yung ngang mga pagkian natin wala, Kaya ang kinakain ng mga tao noon, kamote, nagsasaka ng kaunti, pero madaming isda noong panahong iyon, saka suso. Sa Maynila nga e ‘di ba nagkagutom ang mga tao roon, kaya nga ng umuwi sila kung makita mo nga namamanas, pano’y wala ngang makain. Saka ‘di ba yung mga babae ginagahasa, ‘yung mga lakaki naman nagsusuot ng barong babae. Natatakot din at kapag nakita ng Hapon e, pinapatay din ng mga hapon ‘yung ibang lalaki. Sa Fort Santiag, doon pala madaming pinatay. Madami na ngang papataying doon kaya dinalian ng mga ‘Kano, at bumalik ng 1945, tinira na sila ng tinira, dahil marami na ngang papatayin du’n e, ‘yung mga nakakulong doon sa Fort Santiago.

Saka noong ang mga ‘Kano e nagpunta na dito, nagkakanaan na sila sa taas, ang Hapon at ang ‘Kano, e ang eroplano ng Hapon mababa, sa ‘Kano mataas, nirarapido sila, walang silang mala’ang takbuhan. Kaya sila kung saan-saan na lang tumatakbo ng dumating ang mga ‘Kano ng sumusalakay na dito. 1945 na ‘un. E pano nga e ang lipad ng eroplano ng Hapon e ganun lang. ‘Yun pinapanood namin ‘yun. Naglalaban sila a taas e tinatanaw namin ‘yung naglalaban. Nagbabagsak ng bomba.

E nu’ng nagpunta naman ang mga Hapon dito sa no lang sila nahirapan sa Corregidor at Bataan, bago nila nakuha. Tinadaan nila ‘yan. Pati mga ilog, tubig nilgyan ng kuryente, kaya ang sabi nila ang tubig daw kuru-kuro.Matagal bago sila nakapasok doon.

Gutom ang inabot talaga ng tao nu’ng panahon ng Hapon, walang makain. Grabe ang ginawa nilang pahirap noon sa Pilipino. Maraming mga pinapatay, binabaril, sinasaksak ng bayoneta, ‘yung baril na may tulis sa dulo.

Interviewer: Naikwento mo noon na humuhukay kayo ng taguan sa lupa?

TATO: Oo, gaya nito, humukay ka dito, mga kasing taas ng tao, pag nagpuputukan e tago ka dito, tago ka lang doon. Kapag ang putukan lang e sa baba [lupa], e pag sa taas [himpapawid] uubra ba ‘yun? E dahil nga nasa tabing ilog kami, hindi na kami humuhukay ng shelter, dadapa na lang kami doon sa may ilog, nagtatago. Ang pangkaraniwang labanan naman e gabi, hindi araw. Oo kaya hindi rin nakikita, basta maririnig mo na lang ‘yung putok. Malalaman mo yung putok ng baril ng Hapon, ang putok nu’n ‘pik-boom’ dalawang putok, ganoon. E mahina naman ‘yung baril nila na’yun.

Ang ginagamit naman naming saon naman nung araw, putik na malagkit [sa ilog], ‘yun ang sinasabon sa ulo. Sa damit naman panlaba, sinuog na lilya, [katas ng abo], ilalagay ‘yan sa palayok na may tubig, kakatas ‘yun. Ang kalan naman, sigà. Hindi ka dapat mawalan ng siga sa tabi ng bahay mo, kasi doon ka lang pwede kumuha ng apoy kasi nga walang posporo, kaya ‘yung siga hindi na pinapatay ‘yun, pinapalibutan ng mga tuyong kahoy at tuyong dumi ng kalabaw para hindi mamatay yung baga. Gumagamit din ng sumpak noon, nakabalot ‘yun na kusot ng kahoy sa basahan, pagkiniskis mo magkakaron ng kaunting baga, hihipan mo ‘yun hanggang magliyab.

Interviewer: Magkakasama kayong pamilya doon, hindi ba kayo binugbog o sinaktan?

TATO: Hindi naman. Pero noong bandang huli nga may nananakit na.

Monday, January 31, 2011

Analysis on Sociological Imagination of C. Wright Mills

Analysis on Sociological Imagination of C. Wright Mills

After the multiple comprehensions I did in reading the writings of C. Wright Mills, I summed up to an idea that people do not see how the changes in history affect them. I came up to the reason that to be able to know what is happening within an individual, he should be able to possess the quality of mind connoted by Mr. Mills – the Sociological Imagination – that will help him to use information and to develop a reason in order to achieve lucid summations of what is going on in the world. Through realizing and understanding in which part of the society and of the history he contributes and he may take part, he can know his own chances in life.

People are not aware of where they should place themselves in the society. They tend to believe and view themselves as strangers because they sense that their private lives are a series of traps. That’s why they found themselves incapable of providing solutions to their own troubles. They don’t rely their problems in the different institutions of the society but merely in the personal situation and character of an individual.

It is the uneasiness itself that is the trouble; it is the indifference that is the issue – the idea that came from Mr. Mills – and I agreed with him. Through the ideas of this man, I discovered the real meaning of the anxiety I feel about my life. Now that I’m struggling with the troubles that I’m experiencing, such ideas are absolutely very helpful that I learned to see things not only in their physical values but beyond it, and to trace it in what institution of society it bear upon. I realized that through relating or linking the individual’s life in society is the best way to understand his own social position, his cherished values, his troubles, his uneasiness, his milieu, and his life. He’s right, isn’t he? That society itself is the ultimate solution to an individual’s trouble; and that an individual is the principal answer to the social issues.

Sociological imagination is really a quality of mind that everyone should possess. It will enable us to view the distant horizon in our naked eyes. For me, it isn’t hard to try the opportunity to grasp this new way of thinking. And for now, may I just say that pursuing this sociological imagination and its promise is now one of my targets in life, to discover and gain it through time.

Adobe Photoshop Trouble Shooting - Could not initialize photoshop because the file is locked

Adobe Photoshop Trouble Shooting - Could not initialize photoshop because the file is locked

Situation: Your scratch disk ( usually C:\\ ) is full and you can't save the project you are doing in Photoshop. So you tried to used the other partition of your hard drive ( may be D:\\ ) as scratch disk as well. 
In Edit > Preferences > Performance >
"You unchecked C:\\ and you checked D:\\" and then you restart the photoshop program.
Then the problem occurs.

Problem: An alert box will say
"Could not initialize photoshop because the file is locked..."
and the photoshop will close when you click "Ok" or "Close/X" and the photoshop will not work anymore.

Answer: You have to edit/modify your Preferences > Performances to default again, to restore the default setting of the scratch disk. But since you couldn't start the program. You can edit it in its folder.

C:\\Documents and Settings\"you username"\Application Data\Adobe\Adobe Photoshop CS(3)\Adobe Photoshop CS(3) Settings\Adobe Photoshop CS3 Prefs
Solution:

Rename the file Adobe Photoshop CS3 Prefs. Rename whatever name you want, it just have to be renamed so the photoshop will not read its settings in that preference. Rename it like "Adobe PS CS3 prefs old" or "old prefs" or whatever. Then launch the program. it's back to normal.

Additional:If your still have a problem with your full scratch disk, you can used your spare partition drive by checking it in Edit > Preferences > Performance >
BUT DON'T CHANGE THE C:\\, IT SHOULD BE CHECKED

Notes: Location may be vary or different from the example but it is close to that.
This solution is applicable to Adobe Photoshop CS3, but i don't know if it works in other versions as well.

C:\\Documents and Settings\"you username"\Application Data\Adobe\Adobe Photoshop CS(3)\Adobe Photoshop CS(3) Settings\Adobe Photoshop CS3 PrefsIf you can't see the "Application Data" folder go to Tools > Folder Options > View and click View hidden pages

Reference: I got the best help from this link:
http://rareexample.ca/2007/11/16/cs3-could-not-initialize-photoshop-because-the-file-is-locked-error/

You can search other references by asking Google "Photoshop file is locked"

Reminder: Before modifying or editing your settings be sure to browse the Internet for help or ask other people for information so you will not do what you shouldn't do. Try on majority answers. And, as a user, do not modify your computer's setting if you are not sure.